Elektro Sochor, spol. s r.o.

profil firmy

Vznik a založení

Firma Elektro Sochor spol. s r.o. je dceřiná společnost podniku ŠMERAL Brno a.s., který proslul výrobou odlitků, později výrobou Kaplanových turbín a od roku 1925 výrobou tvářecích strojů. Na základě privatizačního projektu státního podniku Šmeralovy závody vznikla 1.5.1992 akciová společnost Šmeral Brno a při reorganizaci byla 30. září 1994 vyčleněna firma Elektro Sochor spol. s r.o.
Společnost Elektro Sochor spol. s r.o. - ŠMERAL Group je zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16727

Další hlavní údaje z historie firmy:

 • První stroj s řízením elektromechanickým, s udělením certifikátu CE - 2. března 1995
 • První lis s použitím řídicího systému - 31. srpna 1996
 • Zavedení výroby vlastních přístrojů pro tvářecí techniku - 1. května 1996
 • První komplexní řízení tvářecí linky - 1. září 1997
 • První stroj s řízením podle normy CE, s použitím řídicího systému - 30. listopadu 1997
 • Zavedení systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 - 10. července 2000
 • První kovací lis s pohonem osazeným frekvenčním měničem - 31. července 2000
 • Řízení stroje pro práce za studena s udělením certifikátu CCZ, CE - 1. prosince 2000
 • První stroj vybavený řízením podle norem CSA (Kanada) - 1. srpna 2001
 • K proměření síly poprvé použit siloměr na principu piezoelektrických nábojových snímačů - rok 2002
 • Měření tvářecí síly využívající piezoelektrické snímače s možností zobrazení na PC. Snadná kalibrace tvářecí síly - rok 2004
 • Vyvinut, zkompletován a uveden do provozu první portálový zakladač - rok 2004
 • Dodávka prvního indukčního ohřevu (z produkce italské firmy CEFI s.r.l.) - rok 2007
 • Dodávka kompletní automatizované (robotizované) tvářecí linky - rok 2009
 • Provedení první kompletní generální opravy dvou malých strojů do 160t pro Slovarm, Myjava – 2012
 • Provedení první generální opravy automatických mechanických nůžek pro HKS Forge, Trnava – 2013